KVKK Başvuru Formu

BAŞVURU FORMU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesinde sayılan haklarınız kapsamında yer alan aşağıdaki taleplerinize ilişkin tarafımıza iş bu Formda açıklanan yöntem ve usullerde başvuru gerçekleştirebilirsiniz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11 kapsamındaki haklarınızı aşağıdaki yöntem ve şekiller ile kullanabilirsiniz.

  1. Başvuru Sahibi iletişimbilgileri:
İsim ve Soyad: 
T.C.K.N.: 
Pasaport No: 
Telefon Numarası: 
E-posta: 
Contact: 
  • Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan personel, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı )
MüşteriZiyaretçiÇalışan Personel   Eski Çalışanım ÇalıştığımYıllar:İş Başvurusu/Özgeçmiş PaylaşımıYaptım Tarih:   Üçüncü Kişi FirmaÇalışanıyım Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz:İş Ortağı/ÇözümOrtağı/Danışman   Tedarikçi     Diğer(Açıklayınız…)
  • Lütfen KVKK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarakbelirtiniz


  • Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yönteminiseçiniz:
  • Adresime gönderilmesini istiyorum.
  • E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

  • Elden teslim almakistiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

İşbu başvuru formu, , Orti Turizm Otelcilik ve Tic. Ltd. Şti. ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Orti Turizm Otelcilik ve Tic. Ltd. Şti. tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Orti Turizm Otelcilik ve Tic. Ltd. Şti. ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.)talep etme hakkını saklı tutar.Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Orti Turizm Otelcilik ve Tic. Ltd. Şti., söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Başvuru Sahibi

(Kişisel Veri Sahibi)

AdıSoyadı              :

BaşvuruTarihi         :

İmza                      :

en_GBEN
Bizi Arayın